Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Evaluering av Oslo City Hub - Planlegging og etablering av et bylogistikkdepot for gods

Evaluering av Oslo City Hub - Planlegging og etablering av et bylogistikkdepot for gods

Forfattere: Tale Ørving, Olav Eidhammer
Rapportnr: 1717/2019
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2259-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Målet med dette prosjektet har vært å evaluere prosessen med å etablere et bylogistikkdepot for omlasting av varer for sisteleddsdistribusjon (last-mile) i Oslo sentrum. I evalueringen legges det vekt på sentrale hendelser i planleggingen og samarbeid mellom de ulike aktørene og interessentene som har vært involvert i prosjektet. Målet med evalueringen er å gi et kunnskapsgrunnlag til andre private aktører eller kommuner som ønsker å etablere noe tilsvarende. Resultatene indikerer at det er fem suksesskriterier for en vellykket etablering; Tillitt mellom samarbeidspartnerne, ekspertkunnskap og engasjerte drivere i planleggings- og utformingsprosessen, støtte fra- og godt samarbeid med offentlig sektor, egnet og disponibel lokasjon for bylogistikkdepotet i bysentra og enkel og fleksibel utforming av bylogistikkdepotet. Rapporten er oversatt til engelsk med nr 1730/2019

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger