Du er her

Evaluering av OPS i vegsektoren

Forfattere: Knut Sandberg Eriksen, Harald Minken, Glenn Steenberg, Thorleif Sunde, Karl-Erik Hagen
Rapportnr: 890/2007
ISBN: 978-82-480-0751-7
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0752-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Evalueringen så langt av tre prøveprosjekter med OPS i den norske vegsektoren i perioden 2001-2009 har gitt en rekke gunstige erfaringer. Raskere gjennom¬føring av prosjektene og gunstigere risiko¬fordeling mellom privat og offentlig sektor er blant de største gevinstene. Det er observert innovative løsninger med hensyn til prosjektorganisering, kontraktsstrategi og prosjektfinansiering. Mange av disse fordelene kan realiseres uavhengig av privat finansiering.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger