Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Evaluering av oppstartperioden for varelevering med lastesykkel - et pilotprosjekt i Oslo

Evaluering av oppstartperioden for varelevering med lastesykkel - et pilotprosjekt i Oslo

Forfattere: Tale Ørving, Karin Fossheim, Christian Weber, Jardar Andersen
Rapportnr: 1619/2018
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2120-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Målet med evalueringen har vært å identifisere og dokumentere viktige erfaringer rundt oppstarten av varelevering med elektrisk lastesykkel i Oslo sentrum. I tillegg bidrar evalueringen med kunnskap om hvordan offentlig sektor kan tilrettelegge for bruk av lastesykler i urban varetransport. Resultatene indikerer at det for DHL Express i oppstartsperioden har vært vanskelig å oppnå målsetningen om gjennomsnittlig 90 stopp per dag med 2-3 lastesykler i drift. Hovedårsakene er utforming av lastesykkelen og rekruttering av syklister. I tillegg har det vært utfordrende å finne et egnet areal til logistikkaktiviteter i sentrum, i dette tilfellet et mikrodepot til omlasting.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger