Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Evaluering av Nullvisjonsprosjektet på Lillehammer Delrapport 4: Prosessevaluering

Evaluering av Nullvisjonsprosjektet på Lillehammer Delrapport 4: Prosessevaluering

Forfattere: Terje Assum
Rapportnr: 894/2007
ISBN: 978-82-480-0759-3
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0760-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Demonstrasjonsprosjektet "Trafikksikkerhet Lillehammer - med nullvisjon i sikte" er evaluert av SINTEF og TØI. Evaluering av tiltakene i prosjektet er beskrevet i egne rapporter. Denne rapporten beskriver evaluering av prosessen i prosjektet. Prosjektet hadde tre mål, å løse et lokalt ulykkesproblem, å vise hvordan ulykker i en region kan påvirkes, og være inspirasjon for andre deler av landet. Disse målene samsvarer godt med målene for veisektoren i Norge. Det første og siste målet er oppnådd i rimelig grad. Oppnåelse av målet om regional effekt avhenger av tolkningen av dette målet. Erfaringer er at realistisk planlegging og enkel målstruktur er viktig, og at prøveprosjekter er nyttige for å ta i bruk nye tiltak.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger