Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Evaluering av NDFs transportprosjekter og engasjement i transportsektoren

Evaluation of NDF Co-financed Transport Projects and NDF’s Engagement in the Transport Sector in General

Forfattere: Bent Larsen, Henning Lauridsen
Rapportnr: 723/2004
ISBN: 82-480-0432-5
Språk: English

Evalueringen omfatter NDFs intervensjoner I perioden 1989-2002, til sammen 24 intervensjoner I 16 land I Afrika, Asia og Latin-Amerika. Den tilsvarende finansieringen fra NDF var 152 millioner euro (2002 valutakurser). Intervensjoner i veisektoren sto for 85 % av dette beløpet. Hovedkonklusjonen av evalueringen er at intervensjonene i transportsektoren har virket tilfredsstillende og at sektoren fortsatt bør være en viktig del av NDFs portefølje av bistandsprosjekter. Veisektoren bør fortsatt være hovedområdet i NDFs bistand til transportsektoren. Investeringsprosjekter, som i dag er den største prosjektkategori i NDFs portefølje, vil etter hvert bli erstattet av en etterspørsel etter mykere prosjektkategorier. Støtte til institusjonelle reformer og kapasitetsbygging bør gis særlig høy prioritet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger