Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Evaluering av NDFs transportprosjekter og engasjement i transportsektoren

Evaluation of NDF Co-financed Transport Projects and NDF’s Engagement in the Transport Sector in General

Forfattere: Bent Larsen, Henning Lauridsen
Rapportnr: 723/2004
ISBN: 82-480-0432-5
Språk: English

Evalueringen omfatter NDFs intervensjoner I perioden 1989-2002, til sammen 24 intervensjoner I 16 land I Afrika, Asia og Latin-Amerika. Den tilsvarende finansieringen fra NDF var 152 millioner euro (2002 valutakurser). Intervensjoner i veisektoren sto for 85 % av dette beløpet. Hovedkonklusjonen av evalueringen er at intervensjonene i transportsektoren har virket tilfredsstillende og at sektoren fortsatt bør være en viktig del av NDFs portefølje av bistandsprosjekter. Veisektoren bør fortsatt være hovedområdet i NDFs bistand til transportsektoren. Investeringsprosjekter, som i dag er den største prosjektkategori i NDFs portefølje, vil etter hvert bli erstattet av en etterspørsel etter mykere prosjektkategorier. Støtte til institusjonelle reformer og kapasitetsbygging bør gis særlig høy prioritet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger