Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Evaluering av forsøksordning med trafikklederlos ved Kvitsøy trafikksentral (VTS)

Evaluering av forsøksordning med trafikklederlos ved Kvitsøy trafikksentral (VTS)

Forfattere: Viggo Jean-Hansen, Fridulv Sagberg, Thomas Hoff, Sarah Marie Brotnov
Rapportnr: 781/2005
ISBN: 82-480-0522-4
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0523-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammmendrag
Hele rapporten
Summary

Problemstillingen i prosjektet er å evaluere sikkerhetsmessige og økonomiske virkninger av prøveordningen med å bemanne Kvitsøy trafikksentral (VTS) med trafikklederloser. Alternativet er å bemanne Kvitsøy med maritime trafikkledere i hele stillinger. Konklusjonen på evalueringen er at det er en sikkerhetsmessig gevinst ved å bruke maritime trafikkledere fremfor trafikklederloser. Det kan ikke påvises noen økonomiske fordeler ved å bruke trafikklederloser. Det er først og fremst aspekter vedrørende samspillet mellom operatør og teknisk system som er grunnlaget for denne konklusjonen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger