Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Evaluering av forsøk med temperaturregulert matvaretransport med buss

Evaluering av forsøk med temperaturregulert matvaretransport med buss

Forfattere: Jan Erik Lindjord
Rapportnr: 1043/1996
Språk: Norwegian

Forsøk med temperaturregulert matvaretransport med buss i Sogn og Fjordane og Oppland viser at kombinerte busser med kjølerom er et fullverdig alternativ til tradisjonelle distribusjonsopplegg. I områder med spredt befolkning vil termotran-sport med rutebuss bedre grunnlaget for et godt transporttilbud for befolkningen i området. Forsøkene viser at det er en krevende prosess å få leverandørene til å endre atferd, mens vare-mottakerne derimot ønsker at ordningen utvides. De praktiske forsøkene viser at det er avgjørende for varekvaliteten at bussene som brukes har lasterom bygget for denne typen transport.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger