Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Evaluering av forskningsprogrammet Transportøkonomi

Evaluering av forskningsprogrammet Transportøkonomi

Forfattere: Gunnar Lindberg
Rapportnr: 1788/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2308-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Denne rapporten sammenfatter en evaluering av det svenske forskningsprogrammet Transportøkonomi finansiert av Trafikverket. Ulike former av forskningssentra og program i samarbeide mellom bestillere og forskningsmiljøer er en effektiv organisering av forskning, men må følges av en uavhengig evaluering. Vi finner at programmet, under sine første to år, har fokusert på «verktøy» til Trafikverket og at programmet burde kunne produsere mer innovativ forskning. Samtidig publiserer man mye på engelsk, noe som gir gode muligheter til å få internasjonal feedback også i det som ikke publiseres i vitenskapelige journaler. Majoriteten av publiseringene er vitenskapelig merriteredende, men vi mener programmet bør sette fokus på å heve kvaliteten på noen områder der den vitenskapelige kvaliteten er lavere.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger