Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Etterspørselen etter nye personbiler analysert ved hjelp av modellen BIG

Etterspørselen etter nye personbiler analysert ved hjelp av modellen BIG

Forfattere: Lasse Fridstrøm, Vegard Østli
Rapportnr: 1665/2018
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2187-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammandrag
Hele rapporten
Summary

Etterspørselen etter nye personbiler i Norge blir analysert ved hjelp av den økonometriske modellen BIG-5.1. Modellen er basert på praktisk talt fullstendige data om alle førstegangs¬registrerte nye personbiler i Norge 2002-2016, ca. 1,8 millioner enkeltkjøretøy. De ulike bilmodellvariantene er beskrevet på svært detaljert nivå, idet salget hvert enkelt år er fordelt på ca. 2000 ulike varianter i gjennomsnitt. Modellen inneholder ingen data om kjøretøyenes kjøpere eller eiere. Ved å simulere hypotetiske endringer i modellens uavhengige variable per 2016 får vi fram hvordan etterspørselen avhenger av prisene på biler og energi og av endringer i avgiftssystemet eller kjøretøyteknologien. Modellen beregner virkningene på de enkelte energiteknologienes markedsandeler, på det gjennomsnittlige typegodkjente CO2-utslippet og på statens inntekter fra moms og engangsavgift på nye personbiler.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger