Du er her

Ethics and road safety policy

Forfattere: Beate Elvebakk
Rapportnr: 786/2005
ISBN: 82-480-0532-1
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0534-8
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten gir en kort oversikt over sentrale etiske og politiske teorier og forsøker å plassere forskjellige tilnærminger til trafikksikkerhet i forhold til disse. Rapporten ser særlig på de etiske implikasjonene av Nullvisjonen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger