Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Etablering av basis OD matriser for godsstrømmer mellom kommuner i Norge i 1999

Construction of basis OD matrices for 1999 freight flows between municipalities in Norway

Forfattere: Arild Vold, Inger Beate Hovi
Rapportnr: 699/2004
ISBN: 82-480-0405-8
Språk: English
Vedlegg Hele rapporten
Summary

Målsetningen med dette dokumentet er å beskrive hvordan data fra produksjon og varehandelsstatistikk ble brukt for å konstruere basis OD matriser for godstransport mellom alle par av Norske kommuner. OD matriser ble for 11 varegrupper som samlet dekker all godstransport transport langs vei, med tog og båt. Vi har bygget en modell der det basale prinsippet er å balansere data for transport inn, ut og innen kommunene slik at sendte godsstrømmer (tonn) blir lik mottatte strømmer (dvs. massebalanse). En gravitasjonsmodell med doble føringer ble implementert med balanserte data og der ekstra statistikk basert på utvalgstellinger ble brukt for å legge føringer på OD mønsteret for et 15x15 soners aggregeringsnivå. Gravitasjonsmodellen ble anvendt og de balanserte OD matrisene ble deretter evaluert ved sammenligning med tellingene på 39x39 soners aggregeringsnivå.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger