Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Erfaringer med tekniske løsninger innenfor Forsøksordningen. Lavgolvbusser og andre standardforbedringer, alternative drivstoffer m v

Erfaringer med tekniske løsninger innenfor Forsøksordningen. Lavgolvbusser og andre standardforbedringer, alternative drivstoffer m v

Forfattere: Edvin Frøysadal
Rapportnr: 1077/1997
Språk: Norwegian

Notatet oppsummerer erfaringer fra forsøk med tekniske løsninger innenfor Forsøksordningen for utvikling av rasjonell og miljøvennlig transport. Med tekniske løsninger menes her først og fremst standardforbedringer på transportmidlet (f eks bruk av lavgolvbusser, spesielle tilpasninger for bevegelseshemmede, høystandardbusser), men også alternative drivstoffer. Prosjektene innenfor temaområdet tekniske løsninger er av høyst varierende karakter. Få er direkte sammenliknbare.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger