Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Erfaringer med lave takster i kollektivtransporten. En litteraturstudie

Erfaringer med lave takster i kollektivtransporten. En litteraturstudie

Forfattere: Alberte Ruud
Rapportnr: 673/2003
ISBN: 82-480-0374-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten oppsummerer kunnskap om effekten av takstreduksjoner, og gjennomgår noen norske og svenske eksempler på ulike former for takstrabatter. Følgende problemstillinger belyses: a) Hvordan påvirker takstene etterspørselen etter kollektivtransport? b) Hvilke erfaringer er gjort med ulike former for takstreduksjoner i Norge og Sverige?

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger