Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Erfaringer med elektronisk billettering innenfor Forsøksordningen

Erfaringer med elektronisk billettering innenfor Forsøksordningen

Forfattere: Edvin Frøysadal
Rapportnr: 359/1997
ISBN: 82-480-0011-7
Språk: Norwegian

Rapporten oppsummerer erfaringer fra forsøk med elektronisk billettering innenfor Forsøksordningen for utvikling av rasjonell og miljøvennlig transport. Innføring av elektronisk billettering er som regel forbundet med mange feil og problem. Når «barne-sykdommene» er over, vurderes slike system i hovedsak positivt av både trafikanter, sjåfører/vogn-betjening og selskap. Mulighetene som systemene gir, utnyttes imidlertid i varierende grad. Dette gjelder både fleksibiliteten ved trafikantenes valg av billettslag og selskapenes bruk av data fra billetteringen til planleggingsformål m v. Det er viktig å legge til rette for samordning av billetteringssystem i ulike selskap og ulike driftsarter. Derfor bør investeringer i slike system baseres på leverandøruavhengige, åpne grensesnitt

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger