Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Enklere kollektivtilbud. Barrierer mot kollektivbruk og tiltak for et enklere tilbud

Enklere kollektivtilbud. Barrierer mot kollektivbruk og tiltak for et enklere tilbud

Forfattere: Unni B Lodden
Rapportnr: 540/2001
ISBN: 82-480-0224-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Summary

Rapporten drøfter de barrierer og problemer trafikantene kan ha i forhold til å reise kollektivt, og foreslår tiltak som kan redusere barrierene og gjøre kollektivtilbudet enklere. Kvalitetsfaktorer som lavere pris og høyere frekvens er ikke et tema for denne rapporten. Barrierene er inndelt i fem kategorier; informative, fysiske, psykologiske, kulturelle og praktiske barrierer. Rapporten anbefaler følgende strategier for utviklingen av et enklere tilbud: 1) Kartlegge barrierene og problemene. 2) Enklere rutetilbud, dvs enkel struktur og knutepunktsutvikling. 3) Enklere takstsystem og billettering. 4) Markeds-kommunikasjon, først og fremst trafikantinformasjon. 5) Regionalt samarbeid. Den overordnede målsettingen er at tilbudet skal være så enkelt, oversiktlig og tilgjengelig som mulig for brukerne.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger