Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Enklere kollektivtilbud. Barrierer mot kollektivbruk og tiltak for et enklere tilbud

Enklere kollektivtilbud. Barrierer mot kollektivbruk og tiltak for et enklere tilbud

Forfattere: Unni B Lodden
Rapportnr: 540/2001
ISBN: 82-480-0224-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Summary

Rapporten drøfter de barrierer og problemer trafikantene kan ha i forhold til å reise kollektivt, og foreslår tiltak som kan redusere barrierene og gjøre kollektivtilbudet enklere. Kvalitetsfaktorer som lavere pris og høyere frekvens er ikke et tema for denne rapporten. Barrierene er inndelt i fem kategorier; informative, fysiske, psykologiske, kulturelle og praktiske barrierer. Rapporten anbefaler følgende strategier for utviklingen av et enklere tilbud: 1) Kartlegge barrierene og problemene. 2) Enklere rutetilbud, dvs enkel struktur og knutepunktsutvikling. 3) Enklere takstsystem og billettering. 4) Markeds-kommunikasjon, først og fremst trafikantinformasjon. 5) Regionalt samarbeid. Den overordnede målsettingen er at tilbudet skal være så enkelt, oversiktlig og tilgjengelig som mulig for brukerne.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger