Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Endringer i kontraktsperioden. En dokumentasjon av retningslinjer og praksis ved utvalgte kontaktsformer for lokal bussdrift i Skandinavia

Endringer i kontraktsperioden. En dokumentasjon av retningslinjer og praksis ved utvalgte kontaktsformer for lokal bussdrift i Skandinavia

Forfattere: Trine Hagen, Frode Longva
Rapportnr: 741/2004
ISBN: 82-480-0453-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Prosjektet sammenligner utvalgte norske anbudskontrakter med andre eksempler fra Sverige og Danmark. De norske er mindre detaljerte, særlig når det gjelder prosessrelaterte forhold knyttet til informasjonsflyt, møtearenaer og forhandlinger. Dette gjør de norske kontraktene mer avhengig av tilstedeværelsen av nære relasjon og tillit mellom partene i utgangspunktet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger