Du er her

  • > Publikasjoner
  • > En veg med utsikt : utenlandsk bilturisme i utvalgte norske regioner

En veg med utsikt : utenlandsk bilturisme i utvalgte norske regioner

Forfattere: Jens Kristian Steen Jacobsen
Rapportnr: 629/2003
ISBN: 82-480-0324-8
Språk: Norwegian

Denne rapporten beskriver og analyserer utenlandske bilturister som har besøkt visse steder i Norge i sommersesongen. Hensikten er å medvirke til en kunnskapsplattform som kan styrke forståelsen av denne delen av turismen, i forhold til arbeidet med å utvikle nasjonale turistveger. Datagrunnlaget er Transportøkonomisk institutts gjesteundersøkelse.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger