Du er her

  • > Publikasjoner
  • > En prospektiv statistisk modell för utvärdering av nollvisionens införande i svenska kommuner -– förstudie

En prospektiv statistisk modell för utvärdering av nollvisionens införande i svenska kommuner -– förstudie

Forfattere: Lasse Fridstrøm, Göran Tegner
Rapportnr: 1141/1999
Språk: Swedish
Vedlegg Sammendrag

Införande av konkreta åtgärder med syfte att förverkliga nollvisionen kommer att äga rum i varierande tempo i olika svenska kommuner och län. Detta "naturliga experiment" gör det möjligt att studera och jämföra olycksutvecklingen i tid och rum och att anknyta de observerbara riskförändringarna till konkreta ändringar i vägtrafiksystemet eftersom dessa genomförs. I syfte av att utvärdera nollvisionen planeras en multivariat paneldatabas och statistisk modell, med kommun x månad som (den mest disaggregerade) observationsenhet. Denna förstudien undersöker huruvida ett sådant modell-projekt er genomförbart och om det kan förväntas besvara frågan om nollvisionsåtgärdernas effekt med acceptabel precision. Svaret tycks vara ja, med vissa förbehåll

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger