Du er her

  • > Publikasjoner
  • > En prospektiv statistisk modell för utvärdering av nollvisionens införande i svenska kommuner -– förstudie

En prospektiv statistisk modell för utvärdering av nollvisionens införande i svenska kommuner -– förstudie

Forfattere: Lasse Fridstrøm, Göran Tegner
Rapportnr: 1141/1999
Språk: Swedish
Vedlegg Sammendrag

Införande av konkreta åtgärder med syfte att förverkliga nollvisionen kommer att äga rum i varierande tempo i olika svenska kommuner och län. Detta "naturliga experiment" gör det möjligt att studera och jämföra olycksutvecklingen i tid och rum och att anknyta de observerbara riskförändringarna till konkreta ändringar i vägtrafiksystemet eftersom dessa genomförs. I syfte av att utvärdera nollvisionen planeras en multivariat paneldatabas och statistisk modell, med kommun x månad som (den mest disaggregerade) observationsenhet. Denna förstudien undersöker huruvida ett sådant modell-projekt er genomförbart och om det kan förväntas besvara frågan om nollvisionsåtgärdernas effekt med acceptabel precision. Svaret tycks vara ja, med vissa förbehåll

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger