Du er her

  • > Publikasjoner
  • > En metodologisk studie av ulykkesgransking med "Driving Reliability and Error Analysis Method (DREAM)"

A methodological study of the Driving Reliability and Error Analysis Method (DREAM)

Forfattere: Fridulv Sagberg
Rapportnr: 912/2007
ISBN: 978-82-480-0795-1
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0796-8
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Whole report
Summary

"Driving Reliability and Error Analysis Method" (DREAM) ble benyttet for videre analyser av mulige årsaker til 15 dødsulykker i veitrafikken, som hadde vært undersøkt av Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper. Det ble konkludert med at DREAM er et nyttig supplement til de metoder som brukes i dag, spesielt med tanke på en grundigere analyse av "precrash"-fasen ved ulykkene. I en fullstendig analyse av veitrafikkulykker er det nødvendig å kombinere DREAM med metoder for analyse av barrierer og for analyse av faktorer i "crash"- og "postcrash"-fasene som kan påvirke konsekvensene av ulykken. En viktig egenskap ved DREAM er bruk av et klassifiseringssystem med forhåndsdefinerte generelle årsakskategorier, som gjør det enkelt å aggregere resultater og foreta sammenligninger på tvers av transportgrener. Noen modifikasjoner av klassifiseringssystemet ble foreslått på grunnlag av analysene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger