Du er her

  • > Publikasjoner
  • > En grønn drøm: kommunale biler som går på strøm

En grønn drøm: kommunale biler som går på strøm

Forfattere: Inga Margrete Ydersbond
Rapportnr: 1656/2018
ISBN: 978-82-480-2174-2
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2173-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

For at norske kommuner skal bidra sin del til å redusere nasjonale klimagassutslipp er et viktig tiltak å skifte ut sine biler som går på fossilt drivstoff med elbiler. Denne studien undersøker hva som fremmer og hemmer bruk av elbiler i kommunal sektor i 14 kommuner i region Innlandet (Hedmark og Oppland), samt hva slags erfaringer disse kommunene har med sine elbiler. Viktige drivkrefter for anskaffelse av elbiler har vært politiske signaler, at elbiler lønner seg økonomisk, elbilenes økte rekkevidde og standard, og at ildsjeler har arbeidet for kommunale elbiler. Viktige barrierer er behov for biler med firehjulstrekk, redsel for at rekkevidden ikke er tilstrekkelig, begrenset kunnskap om elbiler, og strukturelle forhold slik som lengden på eksisterende leasingavtaler. Kommunene har generelt positive erfaringer med elbilene sine: De er komfortable, økonomisk fordelaktige og lettkjørte. Mange norske kommuner kommer til å øke sin elbilandel i årene fremover.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger