Du er her

  • > Publikasjoner
  • > En analyse av avgifter og tidsbruk i norske havner

En analyse av avgifter og tidsbruk i norske havner

Forfattere: Paal Brevik Wangsness, Inger Beate Hovi
Rapportnr: 1345/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1557-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Det er svært store forskjeller på både godsmengden og tidsbruken på lasting og lossing i norske havner. Det ser ut til at høyere godsmengde per anløp henger sammen med lavere tid på lasting og lossing per godsenhet. Dette mønsteret ser også ut til å holde når man analyserer det utfra ulike havner og ulike skipstyper. Når man ser på den totale godstrafikken i norske havner, ser det ut til å være en sammenheng mellom anløpsspesifikke avgifter og antall anløp per år, hvor lavere avgifter henger sammen med flere anløp. Det ser også ut til å være en sammenheng mellom prisen per løft med kran, og tidsbruk per container, hvor havner som tar høyest pris er de som bruker kortest tid.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger