Du er her

  • > Publikasjoner
  • > En analyse av avgifter og tidsbruk i norske havner

En analyse av avgifter og tidsbruk i norske havner

Forfattere: Paal Brevik Wangsness, Inger Beate Hovi
Rapportnr: 1345/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1557-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Det er svært store forskjeller på både godsmengden og tidsbruken på lasting og lossing i norske havner. Det ser ut til at høyere godsmengde per anløp henger sammen med lavere tid på lasting og lossing per godsenhet. Dette mønsteret ser også ut til å holde når man analyserer det utfra ulike havner og ulike skipstyper. Når man ser på den totale godstrafikken i norske havner, ser det ut til å være en sammenheng mellom anløpsspesifikke avgifter og antall anløp per år, hvor lavere avgifter henger sammen med flere anløp. Det ser også ut til å være en sammenheng mellom prisen per løft med kran, og tidsbruk per container, hvor havner som tar høyest pris er de som bruker kortest tid.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger