Du er her

Topics in meta-analysis. A literature survey

Forfattere: Peter Christensen
Rapportnr: 692/2003
ISBN: 82-480-0396-5
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

På grunnlag av en omfattende litteraturgjennomgang drøfter denne rapporten tre vesentlige problemfelter innen meta-analyse, heterogene resultater, publikasjonsskjevhet og kvalitetsvurderinger av undersøkelsene som inngår i meta-analysen. For behandling av heterogenitet beskrives random effects metoder og meta-regresjon. Det konkluderes med at meta-regresjon bør brukes når dette er mulig. Statistiske metoder til å påvise publikasjonsskjevhet og undersøkelser som har brukt simulering til å vurdere egenskapene til disse metodene beskrives. En regresjonsmetode utviklet av Egger m fl er å foretrekke som en test for publikasjonsskjevhet. Et inntrykk av betydningen av publikasjonsskjevhet for det beregnede estimatet kan fås ved å bruke den såkalte "trim and fill"- metoden. Rapporten diskuterer behovet for å vurdere kvaliteten på undersøkelsene som inngår i meta-analysen og argumenterer for at kvaliteten må tas hensyn til i meta-analysen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger