Du er her

Elgulykker på ny riksveg 35

Forfattere: Anne Borger
Rapportnr: 1031/1996
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

En ny riksveg skal bygges i et område med mye elg; fra Grua i Lunner kommune i Oppland til Gardermoen flyplass i Akershus. I den forbindelse er det gjennomført en beregning av sannsynligheten for elgulykke på deler av denne strekningen; det vil si fra Slettmoen i Nannestad kommune til Suluelva i Lunner kommune (ca 12 kilometer). På grunnlag av sporregistreringer av elg vinteren 1995/96, viser beregningene at det vil være lønnsomt å gjerde inne hele den 12 kilometer lange strekningen. Det er da forutsatt at en del av elgene vil gå til nærmeste åpning for å finne kryssingssted dersom bare deler av strekningen gjerdes inn. Det beste med hensyn til å redusere ulykkene vil være å bygge planfrie kryssingspunkter for elgen. Selv om kostnadene er større enn ved kryssing i plan, vil det redusere ulykkene betraktelig i forhold til plankryssing.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger