Du er her

Elementer i "optimal" bytransportpolitikk

Forfattere: Odd I Larsen
Rapportnr: 408/1998
ISBN: 82-480-0067-2
Språk: Norwegian

Denne rapporten er en oppfølger til en tidligere rapport som behandlet optimal transportpolitikk med utgangspunkt i et enkelt eksempel for én times rushtrafrafikk mellom en forstad og et bysentrum. I denne rapporten løses det på forutsetningen om at rushtrafikken bare skjer innenfor én time, og trafikantene kan velge mellom 5 delperioder. Videre analyseres tilfellet hvor noen av trafikantene ikke har tilgang til bil og noen må bruke bil. Effekten av å variere avstanden mellom forstad og bysentrum undersøkes også, og eksemplet utvides til en korridor hvor reiser til bysentrum starter i forsteder med ulik avstand til bysentrum. Utforming av et "optimalt" kollektivtilbud er et vanskelig område. Noen problemstillinger knyttet til dette behandles i rapporten.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger