Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Elektronisk trafikantinformasjon på terminaler : oppsummering av erfaringer fra Forsøksordningen

Elektronisk trafikantinformasjon på terminaler : oppsummering av erfaringer fra Forsøksordningen

Forfattere: Heidi Renolen, Edvin Frøysadal
Rapportnr: 1018/1995
Språk: Norwegian

Notatet gir en oppsummering av erfaringer fra prosjekter med elektronisk trafikantinformasjon innenfor Forsøksordningen for utvikling av rasjonell transport. Monitorer benyttes i første rekke til å presentere de 10-12 neste avgangene fra terminalen. Det gis i liten grad beskjed om forsinkelser. Noen monitorsystemer har spørrefunksjon som trafikanten selv kan betjene via tastatur eller peketavle. Mest brukervennlig er peketavler, som finnes blant annet i Trondheim. De nye systemene har hatt noen «barnesykdommer» i oppstarten, men de er lite utsatt for hærverk. Oslo Sporveier er foreløpig de eneste som prøver ut sanntidsinformasjon basert på posisjonsbestemmelse ved hjelp av detektorer i rutetraseen. De største utfordringene framover ser ut til å være koordinering mellom selskapene, felles standarder for utforming og direkte konvertering av data fra ruteplanleggingsverktøy.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger