Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Elektronisk handel - behov for nye distribusjons- og lagerløsninger?

Elektronisk handel - behov for nye distribusjons- og lagerløsninger?

Forfattere: Tron Even Skyberg
Rapportnr: 1163/2000
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag

Notatet oppsummmerer resultatene fra en analyse av hvordan e-handel vil påvirke lager- og distribusjonsløsningene av varer som krever fysisk levering. Analysen er gjennomført som en litteraturstudie. Resultatene viser at: - Elektronisk handel vil føre til betydelige endringer i den fysiske fremføring av varer. - Dagens distribusjonsløsninger er en betydelig flaskehals for fremtidig vekst i e-handel. - Dersom e-handel skal etableres som en viktig salgskanal er det viktig at det etableres mest mulig effektive lager- og distribusjonsløsninger. I en fase der veksten i pakkemarkedet er svært sterk er det imidlertid betydelige utfordringer i å optimalisere infrastrukturen distribusjonen skal skje innenfor. Både tradisjonelle forhandlere med en e-handelssatsning og rendyrkede nettbutikker vil ventelig arbeide med å utvikle effektive løsninger. Mest sannsynlig vil både kundegrunnlaget og lønnsomheten ved e-handel være høyere dersom det tilbys differensierte løsninger, tilpasset ulike gruppers betalingsvillighet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger