Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Eksportlogistikk i små og mellomstore bedrifter

Eksportlogistikk i små og mellomstore bedrifter

Forfattere: Rolv Lea, Janne Merete Hagen, Jan Erik Lindjord, Torhild L. Barlaup, Knut Bøe
Rapportnr: 340/1996
ISBN: 82-7133-990-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Målet med prosjektet har vært å framskaffe kunnskap om små og mellom-store bedrifters internasjonale distribusjonsvirksomhet, transportkostnader og suksess i logistikksammenheng. Metoden er litteraturstudie, datainnsamling, deskriptiv- og regresjonsanalyse. Resultatene viser at ledetidens lengde og bedriftenes leve-ringskvalitet har en påviselig sammenheng med bedriftenes suksess (i tråd med internasjonale erfaringer), men de virker på forskjellig måte. Det er vist at transporttiden kun utgjør en liten del av total ledetid, og at videre forskning bør rettes mot andre ledetidskomponenter enn transport, med sikte på reduserte logistikkostnader og bedret leveringskvalitet. Et gjennomgående problem er informasjonsflyten mellom vareeier og transportør.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger