logo

Søk

Du er her

Effekter av tiltak på sykefravær

Forfattere: Kåre H. Skollerud
Rapportnr: 992/2008
ISBN: 978-82-480-0933-7
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0934-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten gjennomgår forskning på effekter av tiltak mot sykefravær på bedriftsnivå med den hensikt å gjennomføre en metaanalyse av tiltakenes effekt. En gjennomgang av studier gjort på tiltak i nordiske bedrifter viser imidlertid at den vitenskapelige rapporteringen varierer på så mange dimensjoner at en metaanalyse av studiene ikke er meningsfull. Metaanalysene i rapporten tar derfor utgangspunkt i materialet til Idébanken - inkluderende arbeidsliv om tiltak mot sykefravær gjennomført ved bedrifter. Også dette materialet er imidlertid mangelfullt og lite systematisert, og metaanalysene bør like mye oppfattes som demonstrasjon av metoden enn som en pålitelig estimering av tiltakenes vektede gjennomsnittseffekt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Harald Aas