Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Effekter av sentral og ikke-sentral lokalisering av stasjoner

Effekter av sentral og ikke-sentral lokalisering av stasjoner

Forfattere: Aud Tennøy, Maja Karoline Rynning
Rapportnr: 1626/2018
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2134-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Vi har diskutert om og hvordan sentral og ikke-sentral lokalisering av stasjoner i byene i InterCity-området kan påvirke mulighetene for å nå mål om å styrke jernbanens konkurransekraft, binde byene i InterCity-området bedre sammen og bygge opp under målsettinger knyttet til byutvikling. Vi fant at sentral lokalisering av stasjoner kan bidra til at disse målene nås, mens ikke-sentral lokalisering av stasjoner kan gjøre det vanskeligere å nå målene. Vi reflekterte rundt hvordan nye teknologier og tjenester kan påvirke dette. Vår vurdering var at nye teknologier og tjenester kan redusere, men ikke fjerne ulempene ved ikke-sentral lokalisering av stasjoner når det gjelder jernbanens konkurransekraft versus bilen på reiser mellom byene i InterCity-området og å binde byene bedre sammen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger