Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Effekter av informasjonskampanjer på atferd og trafikkulykker - forutsetninger, evaluering og kostnadseffektivitet

Effekter av informasjonskampanjer på atferd og trafikkulykker - forutsetninger, evaluering og kostnadseffektivitet

Forfattere: Truls Vaa, Terje Assum, Pål Ulleberg, Knut Veisten
Rapportnr: 727/2004
ISBN: 82-480-0437-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten består av fire deler. Del 1 beregner kampanjers effekt på ulykker, dødsulykker og alvorlige personskadeulykker ved hjelp av meta-analyse. I selve kampanjeperioden reduseres ulykker med ca 9%, og i etterperioden med ca 15%. Rene massemedia-kampanjer (TV, radio, aviser) har ingen effekt på ulykker. Bruk av politikontroller, lengde under 200 dager og bruk av personlig påvirkning bidrar spesielt til å forklare effekten på ulykker. Del 2 benytter meta-analyse for å beregne kampanjers effekt på andre atferdsområder enn trafikk, eksempelvis seksualatferd/HIV-beskyttelse, kosthold og mosjon, hjemme- og fritidsulykker etc. Del 3 tar for seg seks svenske kampanjer og diskuterer krav til evaluering, informasjonaktivitetens målsettinger som del av Vägverkets virksomhet og som element i større tiltakspakker, og kommer med forslag til forbedringer. Del 4 vurderer og beregner kostnadseffektivitet og nyttekostnadsforhold ved seks av Vägverkets kampanjer.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger