Du er her

Effekter av endringer i elbilfordeler

Forfattere: Bjørn Gjerde Johansen, Vegard Østli, Askill Harkjerr Halse
Rapportnr: 1986/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2049-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag, pdf
Hele rapprten, pdf
Summary, pdf

Vi vurderer effekten av gjennomførte og planlagte avgiftsendringer på klimautslipp fra personbiler i Oslo fram mot 2030. Vurderingene er basert på eksisterende empiri kombinert med nye analyser med BIG-modellen og økonometriske analyser av effekten av bompenger for elbiler på arbeidsreisen. Resultatene viser at avgiftsendringer som gjør det mindre lønnsomt å eie og bruke elbil vil gjøre at i utslippene i Oslo ikke går like raskt nedover som tidligere forutsatt. Utslippene øker altså relativt til referansebanen. De endringene som slår mest ut er full bompengetakst for elbiler og full merverdiavgift for elbiler. Ettersom analysene er basert på historiske data og elbilmarkedet er i rask utvikling, er det betydelig utsikkerhet i anslagene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger