Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Effekter av byspredning på bilhold og bilbruk. En studie av Oslo og Bergen pendlerregioner.

Effekter av byspredning på bilhold og bilbruk. En studie av Oslo og Bergen pendlerregioner.

Forfattere: Olav Fosli, Jon Inge Lian
Rapportnr: 438/1999
ISBN: 82-480-0101-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten presenterer en studie av byspredningens betydning for bilhold og bilbruk i Oslo og Bergen pendlerregioner i perioden 1980–96. Studien er basert på et omfattende datagrunnlag på grunnkretsnivå. Bosettingsspredningen har vært moderat hele perioden sett under ett. De beregnede effektene av bosettingsspredningen på bilhold og bilbruk har vært små sammenlignet med den registrerte utviklingen. Den omfattende spredningen av arbeidsplasser ser ut til å ha hatt langt større betydning for trafikkutviklingen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger