Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Effekt- og konsekvensanalyse av tiltak relevante for Oslo – Forhåndsevaluering av tilgang til vareleveringslommer og alternative leveringstidspunkt

Effekt- og konsekvensanalyse av tiltak relevante for Oslo – Forhåndsevaluering av tilgang til vareleveringslommer og alternative leveringstidspunkt

Forfattere: Bjørn Gjerde Johansen, Jardar Andersen, Tomas Levin
Rapportnr: 1338/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1545-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Varelevering i Oslo og andre byområder innebærer mange utfordringer. Denne rapporten har som mål å vurdere effektene av to tiltak som skal bedre forholdene for varelevering i Oslo, gjennom bedre utnyttelse av gatearealet og alternative leveringstidspunkter. Det første tiltaket består i å implementere et prioriteringsregime for kjøretøy som skal benytte vareleveringslommer innenfor et bestemt tidsintervall. Varelommene vi tar utgangspunkt i ligger i Grensen i Oslo sentrum. Det andre tiltaket består i å legge til rette for varelevering før butikkenes åpningstid i området rundt Karl Johans gate. Vi beskriver konsekvensene av disse tiltakene for relevante aktørgrupper, både kvalitativt og kvantitativt. Resultatene er basert på en omfattende datainnsamlingsprosess, med data både fra biltellinger, intervjuer med butikkarbeidere og sjåfører og GPS-data fra transportører. Vi beskriver ulike scenarioer, og basert på disse gir vi anbefalinger til hvordan tiltakene burde tilpasses for dagens situasjon i Oslo sentrum.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger