Du er her

EDI som katalysator for endringsprosesser

Forfattere: Torhild L. Barlaup, Øystein Hop
Rapportnr: 338/1996
ISBN: 82-7133-988-5
Språk: Norwegian

Virkningene av EDI i varehandel og industri er i hovedsak indirekte effekter av at arbeidsopera-sjoner omlegges. EDI synliggjør uheldige forhold som lang ledetid i administrasjon og produksjon. Flaskehalser kan påpekes og tiltak iverksettes. Slik fungerer EDI som katalysator for endringsprosesser. I varehandel gir innspart administrativ ledetid effekter, mens vi finner at reduserte, fysiske ledetider gir størst virkning i produk-sjonsprosessen. Analysen er basert på casestudier i varehandel og industriell produksjon.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger