Du er her

ED95 - drivstoff for tunge kjøretøy

Forfattere: Rolf Hagman, Astrid Helene Amundsen
Rapportnr: 1373/2014
ISBN: 978-82-480-1118-7
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1588-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

ED95 er et drivstoff som brukes i Scanias etanolmotorer for tyngre kjøretøy. ED95 består av 95% etanol samt et tilsetningsstoff som gjør at drivstoffet kan brukes i Scanias motorer med kompresjonstenning (dieselmotorer). Det fremste argumentet for etanol som drivstoff er muligheten for redusert klimapåvirkning i et livsløpsperspektiv (målt i CO2 -ekvivalenter). I prosjektet blir det vist at ED95, basert på etanol fra Borregaard Industries produsert av norsk tømmer, og benyttet i Scanias tyngre kjøretøy, gir en reduksjon av klimapåvirkningen med 82% sammenlignet med bruk av diesel fra mineralolje. Transportbedriften ASKOs erfaring er at Scanias lastebiler med ED95 gir en driftssikker transport, men at driftskostnadene er 20% høyere enn med konvensjonelle lastebiler og dieselmotorer.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger