Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Econometric models of road use, accidents, and road investment decisions. Volume I

Econometric models of road use, accidents, and road investment decisions. Volume I

Forfattere: Lasse Fridstrøm
Rapportnr: 456/1999
ISBN: 82-480-0120-2
Språk: English

Rapporten utgjør først bind av forfatterens dr.- polit.-avhandling og inneholder en sammenfattende innledning samt to essays. Det første essayet handler om vegkontorenes prioritering mellom investeringsprosjekter. De ulike vegprosjektenes respektive samfunnsøkonomiske lønnsomhet viser seg å ha nokså beskjeden betydning for deres innbyrdes prioritering. Det andre essayet analyserer hvordan fylkesvise ulykkestall i Danmark, Finland, Norge og Sverige avhenger av trafikkmengde, dagslys, værforhold og tilfeldigheter. En svært betydelig del av bevegelsene i dødsulykkestallene kan tilskrives rent tilfeldige variasjoner. Avhandlingens tredje og siste essay er trykt i eget bind (TØI-rapport 457/1999).

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger