Du er her

Dokumentasjon av NEMO - Versjon 1

Forfattere: Siv Ingebrigtsen m fl
Rapportnr: 1063/1997
Språk: Norwegian

Dette notatet består av en samling arbeidsdokumenter som er utarbeidet underveis i arbeidet med etableringen av den første versjonen av den nasjonale nettverksmodellen for godstransport - NEMO. NEMO er et modellverktøy for fordeling av gods på transportmidler og rutevalg innen godstransport på norsk område. Modellen ser hovedtransportmidlene lastebil, tog og båt i sammenheng, og modellerer både konkurranseflater mellom transportmidlene og bruk av intermodale transportløsninger. Slik modellen nå foreligger er den grovt kalibrert. Den bør testes grundig ut før den kan anvendes på konkrete problemstillinger.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger