Du er her

Døds-og personskaderisiko i persontransport

Forfattere: Terje Assum
Rapportnr: 1089/1998
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

I dette forprosjektet er beregnet risiko for død og personskader i ulike transportgrener på grunnlag av tilgjengelige data. Det er vanskelig å beregne risiko på sammenlignbar måte for ulike transportmidler og transportgrener, fordi definisjoner og avgrensninger av skader og reiseomfang er forskjellig. Mulighetene for å redusere antall ulykker i transport ved å flytte trafikk fra transportmidler med høy risiko til transportmidler med lavere risiko er drøftet. Gjennom internasjonale databaser er det søkt etter litteratur om teorier og metoder for å studere katastrofer i transport. Det ble funnet lite litteratur om dette, og det forslås å prøve ut metoder for studier av transport fra andre samfunnsektorer. Notatet avsluttes med forslag til videre arbeid.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger