Du er her

Distriktspolitisk virkeområde for Norge 2006

Forfattere: Steinar Johansen, Marte Bjørnsen, Karl-Erik Hagen, Dag Juvkam
Rapportnr: 824/2006
ISBN: 82-480-0613-1
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0615-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

I rapporten diskuteres rammene for distriktspolitikken og kriterier for å avgrense det distriktspolitiske virkeområdet i Norge. Det er utviklet en distriktsindeks, som gir en distriktspolitisk prioriteringsrekkefølge mellom norske kommuner. Denne indeksen kan, eventuelt sammen med tilleggskriterier, brukes til å lage grenser for virkeområdet og til å avgrense sonene innenfor virkeområdet fra hverandre.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger