Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Differensiert føreropplæring: Effekt på unge føreres ulykkesrisiko

Differensiert føreropplæring: Effekt på unge føreres ulykkesrisiko

Forfattere: Agathe Backer-Grøndahl, Pål Ulleberg
Rapportnr: 943/2008
ISBN: 978-82-480-0854-5
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0855-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

169 unge førerskoleelever deltok i denne evalueringen der hensikten var å undersøke effekt av et differensiert sikkerhetskurs på bane. Kurset bygger på antakelsen om at unge førere har ulike holdninger til trafikk, og at holdninger påvirker trafikkatferd. Med dette som utgangspunkt ble deltakerne kartlagt som én av fire førertyper: spenningssøker, risikotaker, ansvarstaker eller trygghetssøker. Vi fant ingen klar effekt på risiko for innblanding i uhell generelt, risiko for innblanding i uhell på glatt føre eller på mestringsfølelse, holdninger og selvrapportert atferd. Det er allikevel en tendens til effekt på risiko for uhell generelt, men dette gjelder ikke for uhell på glatt føre.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger