Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Dieselbiler. Partikkelfilter - ettermontering og kostnader

Dieselbiler. Partikkelfilter - ettermontering og kostnader

Forfattere: Rolf Hagman
Rapportnr: 940/2008
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0849-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Ulike typer partikkelfiltre og de samfunnsøkonomiske nytte/kostnadsbrøkene for kjøretøy i store byer er vurdert i denne rapporten. Effektive integrerte partikkelfilter som oppfyller Euro5 kravene for partikkelutslipp (0,005 g/km) er et samfunnsøkonomisk lønnsomt tiltak for nye diesel personbiler. I den grad det er mulig, er også ettermontering av integrerte partikkelfiltre et samfunnsøkonomisk lønnsomt tiltak for brukte dieselbiler som er godkjent i henhold til utslippsklassene Euro 3-4. Ettermontering av enklere åpne partikkelfilter etter mønster fra land som Tyskland og Holland er et ut fra teknisk og økonomisk synspunkt et usikkert tiltak. Enkle filter renser avgassene fra diesel personbiler med varierende effekt (20-40 prosent), men er ikke beregnet å være et samfunnsøkonomisk lønnsomt tiltak i Norge.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger