Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Developing Sustainable Land Use and Transport Strategies: A Methodological Guidebook

Developing Sustainable Land Use and Transport Strategies: A Methodological Guidebook

Forfattere: Harald Minken
Rapportnr: 619/2003
ISBN: 82-480-0313-2
Språk: English
Vedlegg Hele rapporten

Denne håndboka er en av tre sluttprodukter fra PROSPECTS-prosjektet - de andre er beslutningstakerhåndboka og virkemiddelhåndboka. Disse håndbøkene utgjør en helhet, og er ment som hjelpemidler til overordnet arealbruks- og transportplanlegging i europeiske byer. Metodehåndboka tar særlig for seg konsekvensvurdering av slike planer og en ny metode for å sette sammen de ulike virkemidlene til en best mulig helhetlig strategi. Det overordnede perspektivet er bærekraftighet

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger