Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Den utvidete dødsulykkesstatistikk (DUS) i Danmark - Evaluering av pilotprosjektet 2010-2012

Den utvidete dødsulykkesstatistikk (DUS) i Danmark - Evaluering av pilotprosjektet 2010-2012

Forfattere: Beate Elvebakk, Michael Wøhlk Jæger Sørensen, Terje Assum
Rapportnr: 1301/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1501-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Dansk og norsk sammendrag
Hele rapporten
Summary

Den udvidede dødsulykkesstatistik (DUS) ble fra 2010 etablert som et treårig pilotprosjekt med det formål å foreta utvidet analyse av alle dødsulykker i trafikken i Danmark. TØI har evaluert pilotprosjektet. Vi finner at DUS er et rimelig tiltak, det er godt planlagt og gjennomført, DUS er godt kjent, prosjektet har bidratt til økt kunnskap om dødsulykker og nytten av DUS vil øke i takt med at man får data fra flere og flere år. Svakheter ved prosjekter er at funnene i liten grad knyttes opp mot eksponering og forskningsresultater, det er forskjeller i prioritering og interesse fra de ulike deltakere og resultatene brukes mest på overordnet nivå, og i mindre grad til å utvikle og implementere konkrete tiltak.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger