Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Delvis brukerbetalt utbygging av transportsystemet i Oslo og Akershus - Evaluering av Oslopakke 1 og 2

Delvis brukerbetalt utbygging av transportsystemet i Oslo og Akershus - Evaluering av Oslopakke 1 og 2

Forfattere: Jon Inge Lian
Rapportnr: 714/2004
ISBN: 82-480-0423-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Hovedvegutbyggingen i Osloregionen har i liten grad i seg selv bidratt til økt trafikk. All trafikkvekst har kommet på hovedvegene. Kollektivtrafikken taper markedsandeler særlig fordi flere av reisene foregår i de ytre delene av regionen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger