Du er her

  • > Publikasjoner
  • > De gamle er eldst! Evaluering av seniorordningen i AS Oslo Sporveier

De gamle er eldst! Evaluering av seniorordningen i AS Oslo Sporveier

Forfattere: Trine Hagen
Rapportnr: 627/2003
ISBN: 82-480-0321-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

AS Oslo Sporveier har gjennomført et forsøksprosjekt med redusert arbeidstid med kompensasjon av ordinær lønn for en gruppe arbeidstakere. Arbeidstakerne har lang ansiennitet i bedriften og høy alder, samtidig som de har til dels dårlig helse og høyt sykefravær, sammenliknet med gjennomsnittet i bedriften. Rapporten oppsummerer erfaringen med ordningen, med fokus på måloppnåelse, deltakernes opplevelse av tiltaket og tiltakets effekt på deltakernes livskvalitet og arbeidsdag. Tiltaket betegnes som vellykket, ut fra at målene med ordningen er nådd, og ut fra at arbeidstakerne rapporterer om bedret livskvalitet og økt mestring av arbeidsdagen. Bedriften har også gjort et godt arbeid med å tilpasse tiltaket til målgruppens behov.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger