Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Datatilgjengelighet for tradisjonell og miljømessig produktivitets- og effektivitetsanalyse av norske havner

Data availability for traditional and environmental productivity and efficiency analyses of Norwegian ports

Forfattere: Kenneth Løvold Rødseth, Paal Brevik Wangsness
Rapportnr: 1461/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1688-5
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Full report
Summary

Denne rapporten konkluderer arbeidspakke 1 (WP1) i prosjektet EXPORT, som finansieres av Forskningsrådet, Kystverket og KS Bedrift Havn. Rapporten gjennomgår tilgjengelige data om aktiviteten til norske havner og miljøaspekter ved denne. Videre fokuserer den på dataenes anvendelighet for mikroøkonomiske analyser av norske havners produktivitet og effektivitet, både tradisjonell og miljømessig. Rapporten gir også en oversikt over planlagt databehandling og konstruksjon av datasett til EXPORTs empiriske analyser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger