Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Dataloggere i kjøretøy. En litteratustudie om effekter og erfaringer med bruk av informasjon fra ADR (Accident Data recorder)

Dataloggere i kjøretøy. En litteratustudie om effekter og erfaringer med bruk av informasjon fra ADR (Accident Data recorder)

Forfattere: Per G Karlsen
Rapportnr: 617/2002
ISBN: 82-480-0311-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag

Datalogger i kjøretøy - ADR (Accident Data Recorder) som registrerer og lagrer viktige data når det skjer kollisjoner, har vært i bruk i siden begynnelsen på 1990 tallet. I denne rapporten har vi beskrevet to av de loggere som nå er tilgjengelig og hvor det er høstet erfaring med bruken. Den ene er beregnet for ettermontering i alle typer kjøretøy, og den andre leveres som original utrustning av en bilprodusent. Konvensjonelle metoder for å rekonstruere en trafikkulykke og analysere årsak (er) kan være både tids- og kostnadskrevende. Bruk av ADR kan gi tilgang til objektiv informasjon som tidligere ikke har vært tilgjengelig. Vi har i denne rapporten sett nærmere på hvordan bruk av ADR kan øke sikkerheten ved undersøkelser av ulykker, basert på erfaringer i Europa og USA. En annen effekt ved å montere ADR i kjøretøy som er diskutert, er hvordan ADR påvirker kjøreatferd og derved kan ha en gunstig virkning på ulykkesrisikoen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger