Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Data om godstransport: Dagens statistikk og nye datakilder.

Data om godstransport: Dagens statistikk og nye datakilder.

Forfattere: Inger Beate Hovi, Daniel Ruben Pinchasik, Eirik Auråen, Marit Natvig
Rapportnr: 1524/2016
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1770-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Denne rapporten er en gjennomgang av dagens statistikk om godstransport og en omtale av ulike nye datakilder som er en følge av nye registreringssystemer. Det pekes på styrker og svakheter i de ulike statistikkene og de potensielt nye datakildene. Særlig er det en utfordring med dagens datagrunnlag knyttet til anvendelser i byområder. I rapporten gis det også forslag til forbedringer for å styrke dagens statistikk om godstransport.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger