Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Cruisetrafikk til norske havner - oversikt, utvikling og prognoser 2018-2060

Cruisetrafikk til norske havner - oversikt, utvikling og prognoser 2018-2060

Forfattere: Petter Dybedal
Rapportnr: 1651/2018
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2168-1
Språk: Norsk bokmål
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Antall cruiseturister i Norge har økt fra ca 100 000 til nær 800 000 de siste 25 årene. antall anløp økte fra ca 1 030 til 2 150. Cruiseturismen i Norge forutsettes å vokse omtrent i samme takt som i andre cruiseregioner, utenom Asia, hvor veksten for tiden er spesielt høy. Det forutsettes derfor en reduksjon i de årlige vekstratene som ble anslått i tilsvarende rapport i 2015, fra henholdsvis 3,5 til 2,5 for «høyt estimat», og fra 2,0 til 1,5 for «grunnestimat». En kombinasjon av vekstratene i høyt estimat (2018 - 2028) og grunnestimatet (2028 – 2060) gir om lag 1,6 millioner cruiseturister i 2060 og om lag 2 600 anløp i norske cruisehavner. Prognoser er også utarbeidet på landsdelsnivå. Veksten i Norge vil i hovedsak rette seg mot havner på Vestlandet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger