Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Byttepunkter for sømløse kollektivnett. Råd om planlegging og utforming

Byttepunkter for sømløse kollektivnett. Råd om planlegging og utforming

Forfattere: Gustav Nielsen, Truls Lange
Rapportnr: 1526/2016
ISBN: 978-82-480-1866-7
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1772-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Denne veilederen gir råd om planlegging, lokalisering og utforming av byttepunkter som ledd i utviklingen av et sømløst kollektivt reisenettverk. Den omtaler grunnleggende premisser for å kunne oppnå dette og hvordan det samlede kollektivnettet bør styre hvor byttepunktene skal være og hvilke funksjoner de skal løse. Den beskriver de reisendes krav og ønsker til byttepunktenes utforming og drift og hva operatørene og de ulike kollektive transportmidlene trenger. Den viser eksempler på løsninger for ulike typer byttepunkter og peker på forhold som må være på plass for å få en god gjennomføring og oppfølging av byttepunkters utvikling.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger